HỌP KHỞI ĐỘNG TRẠI HÈ 2022

Category: Tin Sinh Hoạt Đạo Sài Gòn

HỌP KHỞI ĐỘNG TRẠI HÈ 2022

Sau giờ sinh hoạt hôm nay, các huynh trưởng ba ngành Ấu, Thiếu và Tráng ngồi lại bàn công tác chuẩn bị cho Dự án trại hè năm nay. Kỳ này không cần bầu trại trưởng và cũng không cần bàn nhau đặt tên trại vì Trại hè kỷ niệm 20 năm Đạo Sài Gòn đã không thể diễn ra hè năm 2021 vì đại dịch, và bây giờ các anh chị tiếp công việc dỡ dang kia.

Tiếp theo, ngày 1/5/2022, ban tổ chức sẽ đi tiền trạm thực địa đất trại.

Trại hè Khởi Nguyên dự kiến sẽ diễn ra bảy (07) ngày từ 17 đến 23/7/2022 do Trưởng Lê Văn Tín làm trại trưởng.

(Visited 90 times, 1 visits today)

Share this post

Trả lời