KHÓA CƠ BẢN – GIỚI THIỆU PHONG TRÀO 04/2018

KHÓA CƠ BẢN – GIỚI THIỆU PHONG TRÀO 04/2018

THÔNG BÁO KHÓA CƠ BẢN – GIỚI THIỆU PHONG TRÀO

Kính gởi: Quý Đơn vị và quý Phụ huynh,

Trước nhu cầu tìm hiểu Phong trào của Phụ huynh cũng như của Tráng sinh mới, Đạo Sài Gòn sẽ tổ chức Khóa Cơ Bản 04/2018 nhằm cung cấp kiến thức về phong trào Hướng Đạo, trang bị một số kỹ năng cho quý Phụ huynh cũng như các Tráng sinh mong muốn góp sức vào phong trào.

  • Thời gian : 08h30 – 16h ngày 15/04/2018
  • Địa điểm : Khu vực Tao Đàn
  • Trại phí : 100.000 đ
  • Khóa trưởng : Trưởng Trần Hữu Mạnh
  • Thời hạn đăng ký : từ 25/03 đến hết ngày 10/04/2018.

Mọi thông tin xin liên lạc với Khóa trưởng Trần Hữu Mạnh qua số 0918-060-975 hoặc thông qua email manhtranhuu2006@gmail.com.

Rất mong thành viên các Đơn vị và quý Phụ huynh đăng ký tham dự khóa.

Trân trọng,

TM Hội Đồng Đạo Đạo Sài Gòn

   Đạo Trưởng

(đã ký)

Trần Hoàng Quân

(Visited 545 times, 1 visits today)

Chia sẻ

Trả lời