LỄ VINH DANH TRAO HẠNG II – THIẾU ĐOÀN TRƯƠNG VĨNH KÝ

LỄ VINH DANH TRAO HẠNG II – THIẾU ĐOÀN TRƯƠNG VĨNH KÝ

Hình ảnh Lễ Vinh Danh trao Hạng Nhì tại Thiếu đoàn Trương Vĩnh Ký, Liên đoàn Thái Dương ngày 16/4/2017 tại Công Viên Tao Đàn

(Visited 202 times, 1 visits today)

Chia sẻ

Trả lời