HĐS TAO ĐÀN CHÀO CỜ ĐẦU NĂM MẬU TUẤT

HĐS TAO ĐÀN CHÀO CỜ ĐẦU NĂM MẬU TUẤT

Chủ Nhật 11/3/2018, nhằm 24 tháng Giêng năm Mậu Tuất, theo thông lệ hàng năm, các đơn vị Hướng Đạo đang sinh hoạt tại công viên Tao Đàn lại cùng nhau làm lễ chào cờ đầu xuân.

Năm nay có 7 đơn vị tham gia lễ chào cờ:

+ Đạo Phiên An

+ Đạo Sài Gòn

+ Liên đoàn Hùng Vương

+ Liên đoàn Quang Trung

+ Liên đoàn Thoại Ngọc Hầu

+ Liên đoàn Trường Sơn

+ Liên đoàn Nguyễn Thái Học

(Visited 438 times, 1 visits today)

Chia sẻ

Trả lời