Các Câu Hỏi Thường Gặp

Trật tự và kỹ cương trong Hướng đạo luôn được đặt trên hết, mà giờ sinh hoạt dựa theo số đông. Chúng tôi tin rằng sinh hoạt Hướng đạo ngày Chủ Nhật là phù hợp qui định của Bộ giáo dục về việc không cho dạy thêm học thêm các môn văn hóa ngày Chủ Nhật. Hi vọng anh chị có sự lưa chọn và sắp xếp tốt nhất vì sự phát triển toàn diện của con em mình.

Huynh trưởng Hướng đạo phải có tiền mới sinh hoạt được, như vậy phải có nguồn tài trợ lâu dài: thuở nhỏ thì có cha mẹ hỗ trợ, tuổi trung niên thì tự kiếm tiền, khi về già thì hưởng lương hưu từ con cháu để chơi.

Huynh trưởng hoạt động dựa trên sự tình nguyện. Thiện chí và Lý tưởng Hướng đạo trong mỗi thành viên là động lực di trì phong trào.

Đến những Scout Shop.

 Hướng đạo không thu học phí. Huynh trưởng Hướng đạo là những giáo viên tư thục không ăn lương.

Tuy nhiên, dĩ nhiên cần tốn các khoản cho chính hướng đạo sinh: tiền mua sắm đồng phục, mua dụng cụ cá nhân cho dã ngoại, đóng góp khi tham gia các kỳ trại, các vật phẩm được trao cho thăng tiến các nhân của từng em được trao theo thời gian

Xin mời đến gặp các trưởng đoàn. Các em có thể tự mình hoặc nhờ phụ huynh dắt tới một đoàn nào đó, sẽ rất tốt nếu đoàn đó sinh hoạt gần nhà và em có vài người bạn thân đang chơi. Khi đến với đoàn, các em có thể sinh hoạt làm quen một vài tuần. Nếu thấy thích hợp thì nộp đơn xin gia nhập theo mẫu, nếu em dưới 18 tuổi thì phải có chữ ký chấp thuận của phụ huynh hay người giám hộ.