NGÀNH ẤU

Trong những lần các thiếu sinh sinh hoạt, Baden Powell (BP) nhận thấy có các em nhỏ đi theo anh mình, và các em tỏ ra thích thú các trò chơi trong sinh hoạt hướng đạo.

NGÀNH THIẾU

Ngành Thiếu là một chương trình dành cho nam thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 15 tham gia sinh hoạt trong các đoàn. Khi chấp nhận theo chương trình này.

1063697_10201545473098252_2030245320_o

NGÀNH KHA

Hướng Đạo Ngành Kha là một chương trình dành cho các em trong độ tuổi từ 14 đến 17. Trong Đạo Sài Gòn, chương trình ngành Kha là chương trình dựa căn bản.

NGÀNH TRÁNG

Ngành Tráng dành cho thanh niên lứa tuổi 18 đến 25, là độ tuổi bản lề từ một thiếu niên bước lên trở thành một công dân thực thụ.

CHUYÊN MỤC TỔNG HỢP

(Visited 13.359 times, 13 visits today)