CÁC ĐƠN VỊ CHÀO CỜ CHUNG TẠI CÔNG VIÊN TAO ĐÀN 28/2


CÁC ĐƠN VỊ CHÀO CỜ CHUNG TẠI CÔNG VIÊN TAO ĐÀN 28/2

Trên 700 hướng đạo sinh của 8 đơn vị độc lập cùng tham gia chào cờ tại Công Viên Văn Hóa Tao Đàn sáng Chủ Nhật 28 tháng 02 năm 2016.

Hẹn nhau từ trước Tết Bính Thân, từ 09:00 các đơn vị lần lượt kéo về  sân cầu lông khu Vườn Tượng. Buổi chào cờ diễn ra ngắn gọn theo nghi thức. Trưởng Vương Thế  Trung đại diện huynh trưởng các đơn vị cho câu chuyện dưới cờ. Khách mời, Trưởng Nguyễn Vĩnh Thịnh Phó Ban điều hành Nhóm VietnamScouts, ghé thăm và gởi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể các hướng đạo sinh và huynh trưởng đang sinh hoạt Hướng đạo tại Tao Đàn.

Buổi chào cờ tuy ngắn nhưng đọng lại trong mỗi em cũng như các huynh trưởng những ấn tượng khó quên, rằng mỗi thành viên thuộc một cồng đồng huynh đệ Hướng đạo rộng lớn có cùng Lý tưởng sống phục vụ.

Các đơn vị tham gia: Đạo Phiên An, Đạo Sài Gòn, Đạo Phong Châu, Liên đoàn Quang Trung, Liên đoàn Thoại Ngọc Hầu, Liên đoàn Nguyễn Thái Học, Liên đoàn Phan Châu Trinh, Liên đoàn Hùng Vương.

Đồng phối hợp tổ chức: Huynh trưởng Đạo Phiên An, Đạo Sài Gòn và Liên đoàn Quan Trung.

Kiến thiết và phục vụ: Thiếu sinh và Kha sinh Liên đoàn Yên thế, Đạo Phiên An.

CC1

CC1-1

CC1-2

CC01

CC2

CC3

CC2-1

CC5-1

CC4

CC5CC6

CC7
CC9

CC8

CC9-1 servi team

(Visited 1031 times, 1 visits today)

Share this post

Trả lời