Hướng Đạo là tôn giáo gì vậy? Giáo chủ là ai?

Hướng đạo không phải là một tôn giáo nên không có giáo chủ, mặc dù là Hướng đạo khuyến khích các em sống có tín ngưỡng tâm linh.

Từ Hướng đạo có nghĩa là một phong trào giáo dục thanh thiếu niên, một hệ thống giáo dục, một lý tưởng sống. Nói nôm na, từ “đạo” trong chữ Hướng đạo nghĩa là “đường”, từ “hướng” trong chữ Hướng đạo nghĩa là “hướng dẫn”. Từ gốc tiếng Anh “scouting” có nghĩa gốc là dẫn đường, trinh sát. Phong trào Hướng đạo là một phong trào giáo dục thanh thiếu nhi trở thành một công dân tốt cho xã hội.

Người sáng lập là một vị tướng danh tiếng của nước Anh – Huân tước Baden Powell mà chúng tôi thường gọi thân thương là BP.

(Visited 106 times, 1 visits today)