Giới thiệu Đơn vị Scout Active Support (SAS) của Đạo Sài Gòn

GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ SCOUT ACTIVE SUPPORT CỦA ĐẠO SÀI GÒN

 

SCOUT ACTIVE SUPPORT LÀ GÌ?

Scout Active Support (SAS) là đơn vị Hướng Đạo dành cho những người lớn trên 25 tuổi, có cảm tình với phong trào Hướng Đạo, muốn góp tay giúp Đạo Sài gòn, nhưng không thể  sắp xếp thời gian để đều đặn hiện diện hàng tuần (Chủ Nhật) ở Tao Đàn!

Đây là một mô hình đơn vị Hướng Đạo mới, được học hỏi từ Hướng Đạo Anh.

 

 

 

 

 

 

 

SCOUT ACTIVE SUPPORT ĐƯỢC TỔ CHỨC NHƯ THẾ NÀO?

Đơn vị SAS có thể trực thuộc Đạo hoặc Liên Đoàn, có tên riêng đơn vị và có huy hiệu SAS trên áo.

 

 

 

 

 

 

Thành phần (có thể có hoặc không có kinh nghiệm HĐ):
-SAS Manager (báo cáo trực tiếp với Đạo Trưởng/Liên đoàn Trưởng)
-Các SAS Coordinators (hỗ trợ SAS Manager điều phối)
-Còn lại là các SAS members

HOẠT ĐỘNG CỦA SCOUT ACTIVE SUPPORT

Vài ví dụ về hoạt động hỗ trợ của đơn vị SAS:
-VD 1: Bầy Sói mới được lập, vài thành viên trong SAS khi xưa sinh hoạt Sói già có thể sang hỗ trợ Bầy mới trong vài tháng đầu
-VD 2: Thiếu Đoàn kháng chuyên hiệu máy tính, 1 thành viên SAS sang gặp Thiếu sinh trong 2 tuần liên tiếp để chia sẻ kiến thức máy tính
-VD 3: Một Phụ tá Thiếu đoàn nghỉ để sinh con, 1 thành viên SAS sẽ đảm nhiệm vai trò  Phụ tá trong thời gian nghỉ sinh
-VD 4: Đạo chuẩn bị tham dự Jamboree quốc tế, 1 SAS unit sẽ giúp lên kế hoạch chuyến đi và tổ chức gây quỹ
-VD 5: Hội Đồng Đạo không kham nổi việc thu nhận HĐS mới, 1 SAS unit sẽ giúp tập hợp danh sách những người muốn tham gia, thậm chí hỗ trợ họ hòa nhập vào phong trào.
Mỗi năm, đơn vị SAS làm 1 bản Service Agreement với Đạo Trưởng/Liên đoàn Trưởng, có thể chỉnh sửa sau nhưng theo một cách rõ ràng. Service Agreement mô tả chi tiết đơn vị SAS này sẽ hỗ trợ Hướng Đạo như thế nào. Dưới đây là 1 ví dụ Service Agreement được lập:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. The Scout Information Centre, Scout Active Support Essentials, UK Scoutstruy cập 13/3/2019 <https://members.scouts.org.uk/factsheets/SASE.pdf>
  2. The Scout Information Centre, What is Scout Active Support?UK Scoutstruy cập 13/3/2019
    <http://www.scoutsni.org/wp-content/uploads/What-is-Scout-Active-Support.pdf>

 

(Visited 182 times, 1 visits today)