Thành Tựu Nổi Bật

RÈN TÍNH TỰ LỰC

KHÁM PHÁ THIÊN NHIÊN

CHƠI MÀ HỌC

 

 Thành Tựu Nổi Bật Của Phong Trào Hướng Đạo

Phong trào Hướng Đạo được Liên Hiệp Quốc và cả thế giới công nhận về tính hiệu quả của phương pháp giáo dục thanh thiếu nhi.

Cho dù ở các quốc gia có Tổ chức Hướng đạo mạnh nhất thì tỉ lệ thâm nhập cũng không quá 12% thanh thiếu nhi (trung bình là 2,6% trên toàn thế giới), nhưng 60% các nhà lãnh tụ cũng như giám đốc các công ty, xí nghiệp lớn nhỏ trên thế giới xuất thân từ Hướng Đạo. Sau Thế chiến thứ II, tại các nước Âu Mỹ, phần lớn các nhà lãnh đạo cao cấp như tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng… đều đã từng chơi hướng đạo. Tại Mỹ, thống kê có khoảng 15% trẻ em các thế hệ tham gia hướng đạo thế nhưng có đến 75% dân biểu và nghị sĩ từng là hướng đạo sinh; trong 54 nhà du hành vũ trụ tiên phong của Mỹ có 47 người từng là hướng đạo sinh.

Hướng Đạo được UNESCO công nhận là phong trào có đóng góp quan trọng cho hòa bình thế giới và bảo vệ môi trường.

Đến nay đã có trên 400 triệu người nhiều thế hệ khác nhau trên thế giới đã và đang tham gia Hướng Đạo.

(Visited 3 times, 1 visits today)