Hình ảnh

Phụ huynh Đạo Sài Gòn họp mặt ra mắt Ban chấp hành mới

Sáng Chủ Nhật 12/3/2017 phụ huynh Đạo Sài Gòn họp mặt ra mắt Ban chấp hành mới, đứng đầu là anh Phan Văn Tín.
Trong buổi họp, các huynh trưởng Hội đồng Đạo đến chia sẽ rộng rãi đến các phụ huynh cách thức phối hợp hiện hành giữa huynh trưởng và phụ huynh, đã được chính thức hóa  gần đây trong Hướng dẫn Nội bộ Tổ chức và sinh hoạt Đạo Sài Gòn.
Tại buổi họp Ban chấp hành phụ huynh mới chia sẽ một số nét chính trong chương trình hành động thời gian sắp tới và các phụ huynh thống nhất sẽ sớm ra “Nội quy” sinh hoạt cho Hội phụ huynh để một mặt tạo sân chơi, giao lưu cho phụ huynh, một mặt phối hợp ăn ý với các huynh trưởng, bảo trợ hiệu quả công cuộc giáo dục của Đạo Sài Gòn. Cuối buổi là phần giao lưu, đóng góp ý kiến xây dựng của phụ huynh. Trưởng Cấn Bá Ngọc Liên đoàn Hải Long và cựu huynh trưởng Sáo Dễ Thương Phạm Văn Nhơn cũng đến giao lưu cùng các phụ huynh Đạo Sài Gòn.
Sau buổi họp, một số phụ huynh nán lại để được các huynh trưởng khối sinh hoạt phổ biến thông tin về Trại họp bạn Jamboree của Hướng đạo Thế giới Vùng Châu Á Thái Bình Dương sẽ diễn ra từ 27/7 đến 2/8/2017 ở Mông Cổ.
Chi tiết...