Khi tham gia tôi phải đóng khoản bao nhiêu tiền một tháng ?

 Hướng đạo không thu học phí. Huynh trưởng Hướng đạo là những giáo viên tư thục không ăn lương.

Tuy nhiên, dĩ nhiên cần tốn các khoản cho chính hướng đạo sinh: tiền mua sắm đồng phục, mua dụng cụ cá nhân cho dã ngoại, đóng góp khi tham gia các kỳ trại, các vật phẩm được trao cho thăng tiến các nhân của từng em được trao theo thời gian

(Visited 85 times, 1 visits today)