Lứa tuổi nào gia nhập Hướng đạo được?

Từ tuổi mẫu giáo đến cụ già. Hiện trưởng Nguyễn Thúc Tuân ở Huế năm nay (2015) 103 tuổi, hàng tuần vẫn đến sinh hoạt với bầy Trường Sơn trong vai trò Baloo, mỗi khi có trại là ba lô lên vai sánh bước cùng đàn em “trèo đèo lội suối”.

               4-6 tuổi: ngành Nhi (chỉ có ở một số đơn vị)

               7-10 tuổi: ngành Ấu

               11-17 tuổi: ngành Thiếu (nếu kể cả Thiếu lớn).

               14-17 tuổi: ngành Kha

               18-25 tuổi: ngành Tráng

               Huynh trưởng Hướng đạo: trên 18 tuổi và chưa có giới hạn về tuổi

(Visited 46 times, 1 visits today)