Thường đơn vị của các anh họp đoàn 08:00-10:30 ngày Chủ Nhật. Mà Chủ Nhật nào con tôi phải đi học thêm môn Hóa (môn Văn, …) đến 08:30 mới ra, tôi lại muốn nó chơi Hướng đạo thì phải làm sao?

Trật tự và kỹ cương trong Hướng đạo luôn được đặt trên hết, mà giờ sinh hoạt dựa theo số đông. Chúng tôi tin rằng sinh hoạt Hướng đạo ngày Chủ Nhật là phù hợp qui định của Bộ giáo dục về việc không cho dạy thêm học thêm các môn văn hóa ngày Chủ Nhật. Hi vọng anh chị có sự lưa chọn và sắp xếp tốt nhất vì sự phát triển toàn diện của con em mình.

(Visited 36 times, 1 visits today)