Tôi muốn cho con em của mình vào chơi Hướng đạo thì phải làm gì?

Xin mời đến gặp các trưởng đoàn. Các em có thể tự mình hoặc nhờ phụ huynh dắt tới một đoàn nào đó, sẽ rất tốt nếu đoàn đó sinh hoạt gần nhà và em có vài người bạn thân đang chơi. Khi đến với đoàn, các em có thể sinh hoạt làm quen một vài tuần. Nếu thấy thích hợp thì nộp đơn xin gia nhập theo mẫu, nếu em dưới 18 tuổi thì phải có chữ ký chấp thuận của phụ huynh hay người giám hộ.

(Visited 95 times, 1 visits today)